Czy proste odbiorniki radiowe fal długich 225 KHz, będą remedium na dostęp do informacji w czasie wojny ?

Czy proste odbiorniki radiowe fal długich 225 KHz, będą remedium na dostęp do informacji w czasie wojny ?

Praktyka powiązana z taktyką wojenną Rosji w walkach na Ukrainie mówi że NIE !!!

Treść artykułu została przeniesiona pod nowy adres, stając się częścią jednego większego artykułu powiązanego tematycznie, do którego link jest wstawiony poniżej.

http://sp5mxf.com/czy-terytorium-panstwa-polskiego-jest-w-stanie-zapewnic-bezpieczenstwo-swoim-obywatelom/

 

Czy terytorium państwa polskiego jest bezpieczne, oraz czy władze są w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom ?

Z czasem „stary adres” a więc ten obecnie tu widoczny zostanie usunięty, ponieważ cała treść stała się częścią innego artykułu, znajdującego się pod nowym adresem. Z powodu pokrewnej tematyki skompaktowałem te artykuły.