HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator

HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator

HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator jest urządzeniem potrzebnym do kontroli zakresów mierników mocy HP.

Tym kalibratorem sprawdzamy czy w aktualnie testowanym mierniku nie „rozjechały” się zakresy. Bolometryczne mierniki mocy działają na zasadzie przemiany mocy w.cz. w ciepło ogrzewające termistor pomiarowy, będący częścią mostka pomiarowego. Rozrównoważając mostek pomiarowy powodujemy powstawanie napięcia stałego na wyjściu mostka pomiarowego i właśnie to napięcie jest mierzone właściwym miernikiem mocy. Analogowe mierniki mocy w.cz. HP-435B czy cyfrowe np. HP-437B są specjalizowanymi woltomierzami, mierzącymi napięcia stałe przychodzące na ich wejścia z power sensora. W miernikach bolometrycznych właściwy pomiar odbywa się w power-sensorze, następnie po przemianie na napięcie stałe trafia do wejścia miernika mocy. Bolometryczny miernik mocy jest specjalizowanym woltomierzem napięcia stałego wyposażonym w szereg bardzo przydatnych funkcjonalności.

Dzięki takiej koncepcji jest możliwe zaimplementowanie wielu użytecznych funkcji, jak chociażby pamięci ustawień sensorów łącznie z poprawkami częstotliwościowymi, pomiar relatywny, pomiar z offsetem oraz wielu innych funkcji matematycznych.

HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator podaje na wejście miernika mocy wzorcowe napięcia, które odpowiadają napięciom końcowym wybranego zakresu pomiarowego. Keysight informuje że ten kalibrator nie jest już dostępny w oficjalnym obrocie z powodu braku zgodności z dyrektywą UE RoHS 2011/65 / UE.  Keysight informuje że będzie kontynuował obsługę i wsparcie techniczne kalibratora 11683A do końca życia na całym świecie. To pocieszająca informacja.

Pod tym likiem znajdziemy instrukcję użytkownika HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator wraz z przydatnymi informacjami na temat napięć jakie z siebie wydaje na danym zakresie.

Jeżeli mamy dostęp do HP – Agilent – Keysight 11683A Range Calibrator’ a możemy sprawdzić czy nasz miernik mocy jest sprawny i czy nie rozkalibrowały mu się zakresy. Jest stosunkowo małe prawdopodobieństwo, żeby nastąpiło samoistne rozkalibrowanie zakresów napięć stałych, nawet po bardzo długim okresie użytkowania miernika. Miałem na myśli „prawidłowe” użytkowanie miernika w dobrych warunkach, posiadanego od nowości lub z wiarygodnego źródła a nie po „przejściach”.

Bolometryczne mierniki mocy są drogie, gdy były nowe były bardzo drogie, więc jest małe prawdopodobieństwo posiadania takiego miernika od nowości. Zazwyczaj zakupu dokonujemy na Ebay czy z innego mało wiarygodnego źródła a ich stan jest nam bliżej nieznany. Niezależnie od wszystkiego przydał by się choć jeden taki kalibrator na kraj wielkości Polski.  Ciekawy jestem, czy jest w Polsce choć jeden egzemplarz tego kalibratora ? 

Przykładowy filmik z YT pokazujący wykorzystanie kalibratora przy testowaniu HP-437B

Bardzo ciekawy artykuł pokazujący jak wykorzystać uszkodzony power-sensor jako kalibrator