Pomiary

Jak na razie, dział „pomiary” składa się z opisów pomiarów mocy w.cz. oraz mierników wykorzystywanych w tych pomiarach. Z czasem zamierzam uzupełnić dział „pomiary” o opis pomiarów intermodulacji oraz pomiarów czułości odbiorników a także o pomiar szumów stopnia wejściowego odbiornika. Szumy pierwszego wzmacniacza znajdującego się na wejściu odbiornika, nazywanego przedwzmacniaczem, decydują o czułości absolutnej całego radia.

Pomiary mocy w.cz.