Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B jest bardzo szybki, do 200 pomiarów na sekundę dla sensorów serii E przez port GPIB. Dla standardowych sensorów serii 8480, prędkość jest dwukrotnie większa w porównaniu do modeli HP-436, HP-437B czy Marconi 6960B. Najłatwiej zauważyć to mierząc w trybie automatycznym, miernik dużo szybciej przełącza zakresy pomiarowe, ustawiając właściwy zakres w ułamku sekundy. Starsze modele mierników potrzebują na to kilku sekund, więc pod tym względem bije na głowę starsze mierniki.

Dzięki dużej szybkości przełączania trybów w E4418B, możemy zapomnieć o trybach wybieranych manualnie, wystarczy tryb automatyczny, jest to bardzo wygodne. Większość pomiarów możemy wykonywać w trybie automatycznym. Badając poziomy szybko zmienne, jednocześnie rejestrując je za pomocą portu GPIB w celu późniejszej weryfikacji, należy ręcznie wybrać właściwy zakres. Aby skorzystać z pełnej prędkości miernika, do 200 odczytów na sekundę należy użyć szybkich power sensorów serii E. Szczegółowe informacje znajdziemy w literaturze pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi.

 

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B
Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B

 

Ergonomia i nowoczesność

Nowością w mierniku mocy Agilent E4418BE jest podświetlana matryca LCD w ciekawym bursztynowo-zielonym kolorze. Podświetlenie matrycy umożliwia pomiary w ciemnym pomieszczeniu, niestety matryca jest mało kontrastowa, pomimo braku komfortu da się z tego korzystać.

Całkowicie odmienna filozofia obsługi miernika, którą trzeba poznać i przyzwyczaić się, można powiedzieć że jest stosunkowo intuicyjna. Zdecydowanie negatywnym czynnikiem mojej oceny konstrukcji tego miernika, jest pracujący na stałe wentylator. Szum wentylatora nie jest bardzo głośny, ale jest zdecydowanie dobrze słyszalny i uciążliwy po dłuższym czasie używania miernika. Ten niezbyt głośny, jednostajny szum, bardzo poważnie wpływa na komfort użytkowania miernika w cichym pomieszczeniu. O ile przy krótkotrwałych pomiarach nie stanowi to problemu, to już przy długotrwałych pomiarach bywa męczące. Wentylator pracuje na stałe, nawet po wyłączeniu miernika, tylko wyciągnięcie kabla zasilającego uwalnia nas od stałego, uciążliwego szumu.

 

Doskonała stabilność prezentowanych poziomów mocy

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B praktycznie nie wykazuje fluktuacji ostatniej cyfry na niskich zakresach, dzięki doskonalszemu systemowi uśredniania wyników. Zauważalne są przeskoki w granicach jednej wartości cyfry, np. z 4 na 5 i z powrotem, szczególnie gdy poziom mierzonej mocy jest gdzieś pomiędzy tymi cyframi. W Marconi 6960B, na zakresach poniżej 1 mW ta fluktuacja ostatniej cyfry mieści się w granicach np. 34567,  więc można uznać że faktyczna wartość to ta środkowa 5, z odskokami sięgającymi 3 i 7. Trzeba samemu wyciągać taki wniosek, a E4418B robi to za nas, a my obserwujemy stabilny wynik. W E4418B bardzo poprawiono komfort odczytu, nie trzeba już zastanawiać się i interpretować oraz uśredniać wyników pomiarów. Problem dotyczy tylko małych mocy, przy mocach powyżej 1 mW wszystkie te mierniki wyświetlają stabilne wyniki i nic nie przeskakuje.

Ostatnio zauważyłem bardzo niekorzystne zjawisko, jakim jest wpływ telefonu komórkowego na prezentowane wyniki pomiarów. Telefon w trakcie prowadzonej rozmowy, nawet z odległości 2 metrów powoduje wpływ, w postaci zmian wyników prezentowanych na wyświetlaczu LCD. Jest to wina nie oryginalnego i nie ekranowanego kabla od power sensora. Wymiana na oryginalny kabel, zredukowała niekorzystny wpływ telefonu do bezpiecznego minimum, jest zauważalne tylko gdy dzwoniący telefon znajduje się bliżej niż 0.5 metra od miernika.

 

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B to dobry standard

Źródło referencyjne miernika E4418B jest stosunkowo stabilne, natychmiast po włączeniu wykazuje poziom 998.5 uW aby po 30 min. ustabilizować się na poziomie do 1.000 mW. Producent zaleca korzystanie z miernika po 30 minutach od włączenia, gdy przyrząd jest wygrzany i ustabilizowany termicznie. Natychmiast po włączeniu miernika, błąd źródła mocy wzorcowej to tylko 0.15%, więc mieści się z dużym zapasem w tolerancji miernika. Nie jest to już co prawda ta perfekcyjna wręcz stabilność referencyjnego źródła mocy wzorcowej co w miernikach HP-435 lecz w zupełności wystarczająca.

Kolejnym, bardzo przydatnym udogodnieniem tej stosunkowo nowej konstrukcji, jaką jest mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B, to możliwość sporządzania opisów, zapisywanych setup’ów w 10 komórkach pamięci ustawień z których w przyszłości zamierzamy korzystać. Jest to możliwe ponieważ display LCD jest typu matrycowego a więc w pełni alfanumeryczny i oprócz zapamiętania danego setupu można jeszcze sporządzić opis. Dzięki tej możliwości, nie trzeba notować opisów zapamiętywanych setup’ów na kartce, tak jak trzeba to robić w miernikach starszych konstrukcji.

Możliwość sporządzania opisów zapamiętanych ustawień, znacząco upraszcza korzystanie z zaawansowanych funkcji

W mierniku mocy Marconi 6960B, cały aktualny setup zapisujemy pod konkretną cyfrą, wybraną przez nas z klawiatury np. 7, natomiast opis tego co zapamiętaliśmy pod wcześniej wybraną cyfrą, a więc, rodzaj power sensora wraz z danymi kalibracyjnymi dla tego sensora, oraz zastosowanym aktualnie tłumikiem np. 41 dB, musimy zapisywać na zewnątrz. Trzeba mieć ze sobą ściągawkę, czy to na kartce papieru, czy nalepce na obudowie miernika, lub w pliku tekstowym komputera. Czyli musimy sobie zrobić ściągawkę z opisami zapamiętanych setup’ów, oraz mieć ją zawsze dostępną na czas pomiarów tym miernikiem. Jest to pewne utrudnienie, nie dość że to mało wygodne, to i o pomyłkę łatwiej.

Mikrofalowy miernik mocy Agilent E4418B, dzięki temu że zastał wyposażony w graficzną matrycę LCD, umożliwiającą zapisywanie również liter i znaków graficznych a nie tylko cyfr, umożliwia łatwe tworzenie czytelnych opisów. Umożliwia to wygodne korzystanie z zapamiętanych ustawień, a przede wszystkim łatwą interpretację, które ustawienia wybrać do danego setup’u. Łatwiej, wygodniej i mniejsza możliwość popełnienia błędu wyboru setup’u z pamięci.

 

Czasy się zmieniają i ludzie zmieniają się

Odchodzenie od korzystania z kłopotliwych zewnętrznych opisów, tabelek, ściągawek itp. które ułatwiają popełnienie błędu, jest obecnie obowiązującą tendencją. W starszych modelach power sensorów serii „8480”, na wierzchu jest naklejona tabelka kalibracyjna z naniesioną charakterystyką amplitudowo – częstotliwościową, współczynników odbicia itp. z której należy korzystać w trakcie pomiarów. W nowszych sensorach serii „E” wszystko jest zapamiętane w wewnętrznej, nieulotnej pamięci EEPROM. Odpada potrzeba kalibracji power sensorów, ogólnie wszystko co związane z wymagającymi pomiarami wielkich częstotliwości staje się łatwiejsze i wygodniejsze. Możliwość popełnienia błędu jest redukowana do minimum, zmniejszając wymagania w stosunku do personelu obsługowego.

Występuje ogólnoświatowa tendencja do bardziej lekkiego podejścia do wykonywanej pracy, zmniejsza się motywacja pracowników do poświęceń i dokładności, wytrwałości, precyzji, powtarzalności wykonywanych zadań. Młodsze pokolenia trudniej dziś akceptują żmudne zajęcia, więc powstała potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań ułatwiających pracę. Biorąc pod uwagę nowe trendy w podejściu do wykonywanej pracy, producenci sprzętu wprowadzają większą automatyzację, wręcz autonomię wprowadzanych na rynek urządzeń, sprowadzając personel obsługowy roli do nadzoru i obserwacji procesów pomiarowych, oraz archiwizowania wyników do dalszej analizy.

 

Podsumowanie

Zalety:

  1. Podświetlany display LCD umożliwiający obserwację wyników w warunkach słabego oświetlenia.
  2. Display graficzny umożliwiający wyświetlanie dowolnych znaków czy grafiki, umożliwia tworzenie opisów.
  3. Stabilne zachowanie ostatniej cyfry przy wyświetlaniu niskich poziomów mocy, inny sposób uśredniania wyników.
  4. Współpracuje zarówno ze starymi power sensorami serii 8480, jak i z nowymi sensorami serii E.
  5. wysoka prędkość w trybie automatycznym, miernik dużo szybciej przełącza zakresy pomiarowe.

Wady:

  1. Bardzo mały kontrast matrycy LCD, można go regulować ale jak by nie regulować to i tak jest słaby lecz akceptowalny.
  2. Słyszalny i stale pracujący wentylator, w cichym pomieszczeniu może być to męczące w trakcie długotrwałych pomiarów.
  3. Wpływ dzwoniącego telefonu na prezentowany wynik pomiaru, na oryginalnym kablu z około 0.5m na nieoryginalnym z 2m.
  4. Nowa nieco odmienna filozofia obsługi miernika, nieco pokrętna ale w sumie dość logiczna.

Cechy charakterystyczne mikrofalowego miernika mocy Agilent E4418B:

Duża prędkość pomiaru (do 200 odczytów na sekundę z czujnikami serii E przez port GPIB)
Dwukrotna poprawa szybkości odczytu wyniku pomiaru przy użyciu power sensorów serii 8480 (w porównaniu z modelami HP-437B czy HP-436A)
Brak opóźnień w przełączaniu zakresów z czujnikami serii 8480 w trybie automatycznym. Jeden szybki punkt przełączania zakresów z czujnikami serii E, czyli czujniki serii E pracują w dwóch zakresach dynamicznych.
Kompatybilność kodów z miernikami mocy 437B i 436A.
Złącze GPIB i RS232 do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami.
Wewnętrzna opcja akumulatora zapewnia do 5,5 godziny ciągłego użytkowania (opcja 001).