Wzmacniacz mocy chłodzony cieczą czy powietrzem ?

Wzmacniacz mocy chłodzony cieczą czy powietrzem ?

Wzmacniacz mocy chłodzony powietrzem

Zalety:

Większa mobilność, polecany na wyprawy DX’owe.

Brak konieczności doprowadzania i odprowadzania cieczy chłodzącej lub montażu zewnętrznej chłodnicy dla obiegu zamkniętego.

Nie skomplikowany montaż na stanowisku pracy.

Wady:

Głośny i nieprzyjemny a także po dłuższym czasie pracy, bardzo męczący szum wentylatorów, pogarszający komfort, tak psychiczny jak i klimatyczny w pomieszczeniu, w którym pracuje  wzmacniacz.

Nagrzewanie pomieszczenia w którym pracuje, pogarszające komfort użytkowania lub wręcz uniemożliwiające pracę szczególnie w zawodach.

Konieczność instalowania wydajnej klimatyzacji w pomieszczeniu co powoduje jeszcze większy hałas, klimatyzacja to również źródło hałasu oraz większe zużycie energii elektrycznej a co za tym idzie wyższe koszty eksploatacji.

Utrudnione lub czasem wręcz nie możliwe korzystanie w klimacie gorącym i tropikalnym.

Konieczność przeprowadzania okresowego czyszczenia wzmacniacza z kurzu oraz wymiany raz na kilka lat zużytych wentylatorów na nowe.

Mniejsza żywotność i trwałość tranzystorów końcowych wzmacniacza chłodzonego powietrzem, szczególnie w klimacie gorącym lub tropikalnym.

 

Wzmacniacz mocy chłodzony cieczą

Zalety:

Brak szumiących wentylatorów, idealny komfort pracy wzmacniacza, perfekcyjna cisza!!!

Doskonałe chłodzenie wrażliwych podzespołów wzmacniacza, które przekłada się na dużą trwałość wzmacniacza.

Większa wydajność wzmacniacza zbudowanego na tych samych podzespołach, dzięki znacznie wydajniejszemu chłodzeniu.

Brak podwyższania temperatury pomieszczenia w którym zamontowany jest wzmacniacz, szczególnie ważne jest to podczas intensywnej pracy wzmacniacza, w trakcie zawodów lub intensywnej pracy DX’owej, oraz w trakcie normalnej pracy w krajach o gorącym lub tropikalnym klimacie, szczególnie istotne w krajach arabskich czy Afryce, Australii, Italii, Hiszpanii oraz Ameryce środkowej.

Brak konieczności klimatyzowania pomieszczenia spowodowanej użytkowaniem wzmacniacza dużej mocy, a więc niższe koszty eksploatacji wzmacniacza.

Nie występuje zjawisko nadmiernego zbierania się kurzu wewnątrz obudowy wzmacniacza, spowodowane intensywnym przepływem powietrza, co za tym idzie brak potrzeby okresowego czyszczenia wnętrza wzmacniacza, oraz wymiany wentylatorów na nowe co kilka lat.

 

Wady:

Bardziej skomplikowany montaż na stanowisku pracy.

Konieczność doprowadzenia dwóch dodatkowych wężyków, jeden doprowadzający bieżącą wodę bezpośrednio z instalacji wodociągowej do układu chłodzenia wzmacniacza, a drugi odprowadzający podgrzaną wodę do instalacji kanalizacyjnej, czy do podlewania trawnika, bądź do zewnętrznej chłodnicy przy pracy w obiegu zamkniętym.

Zmniejszona mobilność ze względu na potrzebę podłączenia do instalacji wodnokanalizacyjnej lub zabierania dodatkowej chłodnicy

W tropikach wzmacniacz musi pracować z obiegiem zamkniętym tak aby ciecz chłodząca miała temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej we wnętrzu wzmacniacza, zalecana jest praca z chłodnicą zewnętrzną oraz obiegiem zamkniętym. W takich miejscach jak Syberia czy kraje Skandynawskie nie należy podłączać wzmacniacza do instalacji wodnokanalizacyjnej, lecz korzystać z obiegu zamkniętego, wypełnionego rozcieńczonym glikolem propylenowym, w innym przypadku w razie obniżenia temperatury poniżej punktu zamarzania wody może dojść do uszkodzenia bloku wodnego. Jeżeli nie mamy pod ręką glikolu propylenowego i musimy użyć instalacji wodociągowej to nie można wyłączać wzmacniacza. Takie działanie nie jest do końca skuteczne, ponieważ w przypadku awarii sieci elektrycznej, lub przerwy w dostawie prądu elektrycznego, woda w wymienniku ciepła zamarźnie i zniszczy wzmacniacz. Glikol pogarsza sprawność odprowadzania ciepła z wymiennika o 20% w stosunku do wody destylowanej, nie mniej sprawność takiego chłodzenia, jest nadal bardzo duża, w porównaniu z chłodzeniem powietrzem.