Kalibracja rotora YAESU G-1000DXC

Kalibracja rotora YAESU G-1000DXC

Tłumaczenie na j. polski instrukcji kalibracji rotora antenowego YAESU G-1000DXC. Tłumaczenie to zostało rozszerzone o moje dodatkowe komentarze oraz wskazówki. Na potrzeby tego tłumaczenia potencjometry korekcyjne w polskim nazewnictwie tzw. PRK nazwałem trymerami ponieważ służą w tym przypadku do dokładnego trymowania zakresów i pozycji. Również „przełącznik przechyłowy” to maja własna interpretacja różniąca się od oryginalnego nazewnictwa.

 

Aby prawidłowo przeprowadzić proces kalibracji rotora YAESU G-1000DXC, należy zlokalizować przełącznik „wyboru trybu pracy” oraz potencjometry korekcyjne, znajdujące się na tylnej ściance sterownika. 

Podczas normalnej pracy przełącznik „wyboru trybu pracy”, powinien znajdować się w pozycji „operation mode” czyli „tryb pracy”, natomiast na czas kalibracji wewnętrznymi regulacjami sterownika, ustawiamy ten przełącznik w pozycji „ADJ. MODE ” a więc „tryb kalibracji”.

Trymerem FULL SCALE ADJ. kalibrujemy maksymalny kąt obrotu wskazówki azymutu w sterowniku rotora, podczas tej regulacji silnik jednostki zewnętrznej nie pracuje, jedynie wskazówka azymutu zmienia swoje położenie. Należy wyciągnąć wskazówkę wskazującą azymut na skali sterownika w celu sparowania sterownika z jednostką zewnętrzną-rotorem na maksymalny kąt obrotu rotora.

Aby tego dokonać, należy zdemontować osłonę wskaźnika azymutu, przekręcając wystający plastikowy pierścień wokół osłony w lewo o 10° i zdjąć osłonę, następnie chwytając za środkowe zgrubienie na wskazówce, wyciągnąć ją mocnym ruchem do siebie, następnie należy włożyć wskazówkę na swoje miejsce ustawiając ją tak, aby wskazywała „właściwe położenie” czyli w tym przypadku na 450° które my odczytujemy na skali wskaźnika azymutu jako 90°.

„Właściwe położenie” niekoniecznie musi być takim jakie sugeruje instrukcja rotora YAESU, można wybrać inne początkowe i końcowe położenie zarówno wskazówki na wskaźniku azymutu jak i jednostki zewnętrznej czyli rotora.

Można np. jako początek ustawić 330° a wtedy koniec wypadnie nam na 420° widzianych na skali jako 60°, takie ustawienie może być wygodniejsze dla radioamatorów którzy częściej korzystają z kierunków północnych czyli od 330° do 30° ponieważ nie trzeba czekać na niemal pełny obrót w celu zmiany położenia anteny o kilka czy kilkanaście stopni. W większości przypadków wystarczy standardowa kalibracja zalecana przez YAESU i przedstawiona poniżej.   

Potencjometr  OVERLAP LED ADJ.

Tym trymerem ustawiamy moment zaświecania czerwonej diody LED wskaźnika OVERLAP na płycie czołowej sterownika rotora, sygnalizującej przekroczenie zakresu pełnego obrotu czyli kąta 360° przez wskazówkę azymutu oraz zbliżanie się do końca zakresu obrotu czyli 450° natomiast my zobaczymy wtedy na skali wskaźnika azymutu kąt (90°; wschód) + świecący LED.

Zaświecenie diody LED to informacja, że rotor wykonał już pełny obrót 360° i zaczyna następny obrót, a za chwilę zostanie zatrzymany wyłącznikiem krańcowym gdy tylko osiągnie kąt 450°, widoczny dla nas jako zdublowany kąt 90° + świecący LED oznaczający zaczęcie następnego obrotu czyli zdublowanie. Zaświecenie diody LED OVERLAP oznacza że wskazywany azymut np. 30° to tak naprawdę 360° + 30° = 390° a więc 30° przy świecącej diodzie LED to 390° pomimo że obserwujemy 30°.

Pozycjonowanie wskazówki na tle skali tarczy wskaźnika azymutu. 

Potencjometry PRESET ADJ (A i B)

Te elementy służą do kalibracji kąta PRESETU czyli wstępnej regulacji sterowania na przednim panelu, aby pasowało do wskazania wskaźnika  azymutu. trymerem korekcyjnym „A” należy regulować tylko w pobliżu pozycji 0°, a trymerem „B” tylko w pobliżu pozycji 450° widocznej jako (90°; wschód) przy gałce potencjometru PRESET + świecący LED.

Procedura właściwej kalibracji:

1. Tymczasowo podłączyć rotator i sterownik przy użyciu dostarczonego kabla połączeniowego.

1a. Ja dla ułatwienia procedury kalibracji dokupiłem dodatkowe wtyki oraz kabel i wykonałem dodatkowy kilku metrowy kabel, teraz mogę na dachu przeprowadzać parowania boomu anteny z kierunkiem „N” północy gdy na sterowniku mam „0” stopni, nie muszę też mieć pomocnika w domu przy sterowniku, zabieram ze sobą sterownik na dach i mogę dowolnie testować zgranie całości konstrukcji, po zakończeniu całej procedury odłączam „kabel serwisowy” i załączam oryginalny kabel łączący rotor ze sterownikiem w domu.

2. Obróć regulator PRĘDKOŚCI całkowicie w lewo czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a więc na minimum, następnie przestawić pozycję przełącznika trybu pracy „SELECT SWITCH” na tylnym panelu w prawo w tryb regulacji  (ADJ. MODE).

3. Po sprawdzeniu czy włącznik POWER znajdujący się na płycie czołowej sterownika jest wyłączony na „OFF”, podłączamy wtyczkę kabla AC sterownika do gniazda sieci energetycznej.

4. Ustaw przełącznik POWER sterownika w pozycji „ON”. Lampka podświetlająca skalę wskaźnika azymutu sterownika powinna się zaświecić.

5. Naciśnij lewą stronę przełącznika przechyłowego (obrót w lewo) trzymając go dopóki rotator nie zatrzyma się w skrajnym lewym położeniu czyli ruch wskazówki będzie przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

6. Gdy rotator osiągnie skrajną lewą pozycję „zatrzymania”, zwolnij LEWY przełącznik obrotu i sprawdź, czy wskazówka azymutu sterownika wskazuje 0° (N: Północ). Jeśli wskazówka nie jest skierowana idealnie na północ to, należy zdemontować osłonę wskaźnika azymutu chwytając za krawędź pierścienia (ramkę), przekręcając ten pierścień wokół osłony w lewo o 10°, zdjąć osłonę pociągając do siebie, następnie chwytając za środkowe zgrubienie na wskazówce, wyciągnąć ją mocnym ruchem prosto do siebie, po czym włożyć wskazówkę na swoje miejsce ustawiając ją tak, aby wskazywała dokładnie północ czyli 0° (wskazówka pionowo w górę).

7. Powyżej okrągłego złącza zasilająco-sterującego rotatorem czyli jednostką zewnętrzną, zauważysz dwa znaczniki kalibracji, po jednym (na górnej obrotowej pokrywie i na części nieruchomej podstawy rotatora). Te dwa znaczniki powinny być wyrównane ze sobą. Jeśli nie są wyrównane, umieść mały kawałek taśmy malarskiej na górnej obrotowej pokrywie i na części nieruchomej podstawy rotatora i wykonaj własny znak kalibracji, zostanie on użyty do sprawdzenia zakresu obrotu w następnym kroku.

8. Naciśnij prawą stronę przełącznika przechyłowego (obrót w prawo) a więc ruch wskazówki zgodny z ruchem wskazówek zegara, przytrzymując dopóki znaczniki opisane w kroku 7. nie znajdą się dokładnie na przeciwko siebie czyli ponownie dokładnie wyrównają się. Teraz sprawdź pozycję wskazówki wskaźnika azymutu, która również powinna obrócić się całkowicie o kąt 360°, aby dokładnie wskazywać 0°. Jeżeli wskazówka wskaźnika azymutu nie wskazuje dokładnie 0° przejdź do tylnego panelu sterownika używając małego śrubokrętu do regulacji trymera FULL SCALE ADJ. reguluj tak aby wskazówka wskazywała dokładnie 0°.

9. Ponownie naciśnij przełącznik PRAWY i kontynuuj obracanie w prawo, powinieneś zaobserwować zapalenie się diody LED  na płycie czołowej sterownika OVERLAP, Dioda LED zaświeci się, gdy rotor oraz wskazówka wskaźnika obrotu przekroczy punkt 360°.  Jeżeli dioda LED OVERLAP nie zaświeci się po przekroczeniu azymutu 360° należy wyregulować trymerem OVERLAP LED ADJ (na tylnym panelu kontrolera) dopasowując próg zaświecenia do punktu 360° na skali sterownika rotora.

10. Sprawdzamy, czy rotor zatrzymuje się automatycznie w pobliżu azymutu 90° (wschód, przedstawiający całkowity zakres obrotu 450° od pierwotnego punktu początkowego).

11. Naciskaj przechyłowy przełącznik obrotu raz w lewo, raz w prawo jeszcze kilka razy, sprawdzając czy pojawia się normalna rotacja. Jeśli tak, naciśnij LEWO lub PRAWO przełącznikiem przechyłowym, aby ustawić rotator w pozycji 90° (wschód).

12. Ustaw potencjometr regulacji PRESET na 0° (całkowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), i naciśnij przycisk START. Rotor powinien obrócić się w lewo i zatrzymać dokładnie na 0°.

Jeśli nie, przejdź do tylnego panelu kontrolera i używając małego śrubokręta reguluj trymerem PRESET ADJ A, tak aby rotator zatrzymał się dokładnie na 0°.

13. Ustaw regulator PRESET na 90° na samym końcu skali (obracając palcami w prawo czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara do samego końca), i naciśnij przełącznik START. Rotor powinien obrócić się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zatrzymać dokładnie o 450° czyli (90°; wschód) + świecący LED.

Jeśli nie, przejdź do tylnego panelu kontrolera, używając małego śrubokręta do regulacji trymerem PRESET ADJ B tak aby rotator oraz wskaźnik azymutu zatrzymał się dokładnie 450° czyli (90°; wschód) + świecący LED.

14. Powtórz kroki z punktów 12 i 13 kilka razy, aż wskaźnik będzie dokładnie reagował na ustawianie małych kątów, gdy rotator znajduje się blisko obu skrajnych końców swojego maksymalnego zakresu obrotu.

15. Ustaw przełącznik „SELECT SWITCH” na tylnym panelu w lewo, w (TRYB PRACY) oraz wyłącz sterownik przełącznikiem POWER „OFF” kończąc naziemną kalibrację jednostki zewnętrznej rotora z kontrolerem.

Kalibracja pokrętła potencjometru PRESET.

Tę procedurę wykonuje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe wyregulowanie śledzenia pokrętła PRESET za pomocą potencjometrów „PRESET ADJ. A”  i  „PRESET ADJ. B”  na tylnym panelu, zgodnie z opisem w punktach 12 ~ 14 na poprzedniej stronie.

Zdejmij pokrętło PRESET z wałka potencjometru, przekręć wałkiem potencjometru maksymalnie w lewo, całkowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie obróć w prawo o 30° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zachowując ostrożność, tak aby nie naruszyć pozycji potencjometru PRESET, wciśnij pokrętło z powrotem na wałek potencjometru, tak aby ogranicznik pokrętła był wyrównany z przeciwną do ruchu wskazówek zegara szczeliną w panelu za pokrętłem, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. ?

Powtórz kroki z punktów 12 i 13 aby dokładnie ustawić śledzenie wybierania numeru PRESET. Nie zapomnij po wyrównaniu ustawić przełącznika znajdującego się po lewej stronie tylnego panela „SELECT SWITCH” z  trybu kalibracji „ADJ. MODE ” w (TRYB PRACY) czyli „operation mode”.

To jest moja autorska interpretacja (oryginału) tłumaczenia instrukcji kalibracji rotora YAESU G-1000DXC, uzupełnioną dodatkowymi komentarzami i wskazówkami, kopiowanie całości materiału lub choćby jego części, na użytek komercyjny lub w celu publikowania we własnych materiałach czy witrynach internetowych, wyłącznie za zgodą autora tłumaczenia. Zgodnie z art.115 §3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: kopiowanie tego opisu w całości, bądź jego fragmentów w celach osiągnięcia korzyści, jest niedozwolone i podlega karze.

 

Wszelkie uwagi krytyczne mile widziane.

Tomasz SP5MXF