Program mikrofirma

Program mikrofirma

Program fakturowy udostępniany przez urząd skarbowy dzięki indywidualnym profilom mikroprzedsiębiorców.

Pieniądze z przelewów trafiają bezpośrednio na wydzielone konto bankowe urzędu skarbowego i od razu obliczane są podatki które są kwotą „zablokowaną” do rozliczenia podatków Vat oraz Pit. W zablokowanej części widzimy nasze pieniądze lecz nie możemy ich wypłacić ani zrobić nimi przelewu ponieważ jest to kwota przeznaczona na podatki. Po wpłynięciu kasy za kolejną fakturę VAT powiększamy saldo wydzielonego konta jednocześnie powiększa się saldo kwoty zablokowanej do opłacenia podatków. Po wprowadzeniu Faktury kosztowej możemy ją opłacić z salda konta, pomniejszając je, a jednocześnie pomniejszając kwotę zablokowaną do opłacenia podatków. Dzięki temu mechanizmowi, już dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego kwota zablokowana na opłacenie podatków została by automatycznie przelana na główne konto bankowe US, natomiast kwota będąca widoczną jako „kwota wolna”, kwotą dostępną na wydzielonym przez US koncie. Kwota dostępna mogła by być wykorzystana na dowolny cel, np. przelanie jako wypłaty na prywatne konto, lub opłaty FV kosztowych które uszczuplałyby salda zarówno dostępne jak i zablokowane na poczet opłaty podatkowej. Być może dało by się stworzyć system który zniósłby zasadę miesiąca rozliczeniowego ponieważ wszytko odbywało by się w czasie rzeczywistym lecz pozostawiając możliwość oglądania sytuacji finansowo gospodarczej w przedziałach jednodniowych, jedno tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych i wieloletnich, z możliwością różnych konfigurowalnych interwałów czasowych potrzebnych przedsiębiorcy do statystyk i planowania. Czyli powinna być możliwość nieskrępowanego wyboru niemal dowolnego przedziału czasu do analizy.