Tłumaczenie instrukcji montażu rotora YAESU do masztu typu wieża

Tłumaczenie instrukcji montażu rotora YAESU do masztu typu wieża.

Przed zamontowaniem rury masztu antenowego w górnym uchwycie rotora, należy przewiercić pojedynczy otwór w poprzek tej rury u jej podstawy, aby móc wprowadzić śrubę zabezpieczającą przed przekręceniem masztu rurowego anteny w uchwycie rotora, śruba ta przechodzi przez obydwie połówki uchwytu masztu oraz przez wywiercony przez nas otwór w maszcie rurowym anteny. Zamontowanie tej śruby jest bardzo ważne ponieważ silny wiatr naciskając na długie ramie boom’u anteny potrafi przekręcić rurę masztu w uchwycie rotora, i to pomimo mocnego dokręcenia wszystkich śrub rotora. Siły natury bywają nieobliczalne a wiatr szczególnie, więc przewiercenie tego otworu w rurze masztu i zastosowanie śruby zabezpieczającej przed niekontrolowanym obrotem jest koniecznością niepodlegającą dyskusji. Można przewiercić ten otwór po dokładnym wykalibrowaniu rotora wraz z anteną na północ, tak aby ten otwór determinował prawidłowy kierunek ustawienia boom’ u anteny.

1. Wywiercić otwór o średnicy 9 mm w obydwu ścianach masztu rurowego czyli po prostu w rurze, w odległości 50 mm od końca rury. Wiercąc otwór należy upewnić się że wiertło jest ustawione prostopadle i wyśrodkowane podczas wiercenia otworów, aby zapewnić prawidłowe wycentrowanie otworów w rurze masztu z otworami w zaciskach.

2. Zamocuj rotor do płyty montażowej rotora wieży, używając dostarczonych śrub M8 x 16 oraz podkładek sprężystych. Zaleca się lekkie zanurzenie końcówek śrub w smarze, aby ułatwić w przyszłości demontaż gdyby zaistniała taka potrzeba.

3. Jeśli ma być stosowane łożysko oporowe (takie jak opcjonalny model Yaesu GS-065), zamontuj go na szczycie wieży.

4. Wstępnie dokręcić zaciski masztu rurowego do górnej obudowy rotora za pomocą dostarczonych śrub M8 x 25, podkładek sprężystych oraz płaskich podkładek zgodnie ze schematem.

5. Za pomocą drążka lub innego uchwytu, włóż maszt antenowy przez łożysko od góry, i ustaw rurę w zaciskach masztu rotatora, następnie częściowo dokręć zaciski masztu za pomocą dostarczonych śrub M8 x 70 i podkładek  sprężystych. Jedna strona zacisku ma grzbiety po obu stronach otworów na śruby, śruby należy wkładać z tej strony która blokuje łby śrub, tak aby śruby nie mogły się obracać.

6. Przełóż dostarczoną śrubę M8 x 95 przez zaciski masztu oraz przez rurę masztu, a następnie częściowo dokręcić za pomocą dołączonej nakrętki.

7. Częściowo dokręcić śruby masztowe łożyska oporowego, aby wyśrodkować maszt w łożysku oporowym. Po upewnieniu się, że maszt jest wyśrodkowany, dokręć śruby masztowe łożyska oporowego, aby zamocować maszt w miejscu.

8. Teraz dokręć wszystkie nakrętki zacisku masztu za wyjątkiem nakrętki mocującej śrubę M8 x 95 przez zaciski masztu i maszt. Pozostaw nakrętkę tylko lekko zabezpieczoną w tym momencie. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek na zaciskach masztu. Powinny one być dokręcane, dopóki podkładka sprężysta nie stanie się płaska, a następnie dokręcona o ½ do maksymalnie jednego obrotu.

9. Zamontuj okrągłą wtyczkę kabla sterowania rotatorem w gnieździe znajdującym się z boku podstawy rotatora, dokręć pierścień złącza tak, aby zabezpieczyć złącze przed wysunięciem z gniazda oraz nasuń gumową osłonę na złącze. Ta gumowa osłona jest bardzo ważnym elementem montażowym którego nie powinniśmy pomijać, ponieważ osłania ona wtyczkę która nie jest hermetyczna przed deszczem i kurzem a co za tym idzie chroni przed korozją oraz zwarciami wywołanymi zebraną deszczówką wewnątrz niezabezpieczonej wtyczki. Należy użyć niewielkiego nacisku podczas nasuwania gumowej osłony oraz taśmy izolacyjnej, aby przymocować tylny koniec gumowej osłony do kabla tak aby osłona nie zsuwała się i była lepiej uszczelniona.

Zamocuj kabel sterujący do wieży w kilku miejscach przy pomocy odpornych na promieniowanie UV specjalistycznych zacisków kablowych lub zaciskowych opasek kablowych, w najgorszym przypadku użyj taśmy izolacyjnej, lecz to rozwiązanie nie jest zbyt pewne ani też trwałe, polecane wyłącznie do instalacji prowizorycznych np. Field Day itp.

10. Skorzystaj z pomocy osoby znajdującej się przy sterowniku rotora, aby ustawić kierunek na 0° (północ), co odpowiada 180° obrotu w prawo od lewego punktu „zatrzymania”. Podczas obracania należy uważać na śrubę M8 x 95, aby upewnić się, że nie koliduje ona z masztem i zaciskami masztu czy kablami podczas obracania.

11. Zapewnij dostateczny luz na pętli z kabla koncentrycznego, tak aby antena mogła się obracać w pełnym zakresie 450° nie powodując żadnego naprężenia czy haczenia kabla koncentrycznego. Przymocuj kabel koncentryczny do wieży za pomocą zaciskowych opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV, w ostateczności taśmy izolacyjnej.

11a. Jeżeli kabel antenowy jest gruby i sztywny to nie nadaje się do wykonania pętli dającej swobodę obrotu anteny wokół masztu antenowego. W krótkim czasie taka pętla ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, w takim przypadku  jako ostatni, kilku metrowy odcinek kabla polecam zastosować miękki i bardzo elastyczny kabel RG-214, ten kabel posiada podwójny ekran co dodatkowo wzmacnia go mechanicznie.

Nie jest łatwo zdobyć kabel RG-214 a na dodatek nie należy do tanich, w ostateczności można użyć gorszego kabla RG-213, jednak nie będzie on już tak trwały oraz ma większe tłumienie a co za tym, straty sygnału.

12. Instalacja została zakończona.

 

Jeśli podczas instalacji powłoka rotora z melaminy została podrapana i są widoczne rysy do gołego metalu, aby uchronić rotor przed korozją, możesz zastosować kilka warstw przezroczystego sprayu akrylowego. Po zakończeniu instalacji przetestuj system, uruchamiając rotor w całym zakresie jego obrotu. Jeśli podczas testu „poprawności instalacji” napotkamy na niedrożność, splątanie kabli lub nadmierne naprężenie pętli kabla koncentrycznego, może wystąpić konieczność skorzystania z pomocy zdalnego obserwatora, aby można było zatrzymać w porę obracanie rotora.

 

Dla ułatwienia procedury kalibracji aby ułatwić sobie zadanie i nie angażować dodatkowych osób w proces kalibracji całego systemu, dokupiłem dodatkowe wtyki oraz kabel i wykonałem dodatkowy „kabel serwisowy”, czyli kilkumetrowy kabel używany tylko i wyłącznie w celach kalibracyjnych, gdy rotor oraz sterownik są blisko siebie. Pierwszy raz w domu w czasie kalibracji rotora ze sterownikiem a drugi raz na dachu przy kalibracji anteny w kierunku na północ, a konkretnie boom ustawiamy na północ. Teraz mogę na dachu przeprowadzać parowania boomu anteny z kierunkiem „N” północy gdy na sterowniku mam „0” stopni, nie muszę też mieć pomocnika w domu przy sterowniku, zabieram ze sobą sterownik na dach i mogę dowolnie długo testować zgranie całości instalacji, po zakończeniu całej procedury odłączam „kabel serwisowy” i załączam oryginalny kabel łączący rotor ze sterownikiem w domu który został wcześniej poprowadzony z dachu do mieszkania.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli nie zostanie zachowana należyta ostrożność, instalacja obrotowej anteny na maszcie kratowym (wieżowym) jest niebezpiecznym i potencjalnie ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU zadaniem.

Wieża nigdy nie może być instalowana w miejscu, w którym mogłaby przewrócić się na przewody linii energetycznej w przypadku katastrofalnej awarii wieży, np. podczas burzy lub trzęsienia ziemi.

W przypadku bliskiego lub bezpośredniego uderzenia pioruna, przewód sterujący dołączony do rotora może przenosić śmiertelne ładunki elektryczne w dół kabla, bezpośrednio do domu. Może być to przyczyną śmiertelnego porażenia oraz wywołać wiele zniszczeń urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu kabla antenowego lub wywołać pożar.

Yaesu zdecydowanie zaleca instalację odpowiednich odgromników na wszystkich przewodach sterujących oraz koncentrycznych kablach antenowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych urządzeń odgromowych, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Jeśli w okolicy pojawi się burza z wyładowaniami elektrycznymi, należy szybko odłączyć kabel sterujący od tylnej części obudowy sterownika rotora oraz kabel sieciowy z gniazda sieci energetycznej i koncentryczne kable antenowe od radia.

Wykonanie tych czynności choć jest konieczne, można je przeprowadzić tylko wtedy, gdy wyładowania atmosferyczne i błyskawice nie znajdują się w twoim bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ możesz natychmiast zostać śmiertelnie porażony prądem wyładowania piorunowego gdy wyładowanie nastąpi w trakcie trzymania kabla w dłoni.

Odłączone kable warto położyć na element uziemiony, np. kaloryfer gdy taki znajduje się w pobliżu. Obecnie coraz częściej rury wodociągowe oraz centralnego ogrzewania wykonywane są z tworzyw sztucznych więc zupełnie nie nadają się do tego celu, więc ten sposób powoli staje się historyczną ciekawostką.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości bezpiecznego zainstalowania rotatora na maszcie antenowym

                                   skorzystaj z usług profesjonalnej firmy instalującej anteny

Jak na razie nie dysponuję wiedzą, którą firmę w mojej okolicy można by uznać za profesjonalną oraz godną polecenia, jeszcze nie znalazłem takiej. Ta mało komfortowa sytuacja, zmusiła również mnie do samodzielnego montażu instalacji antenowej na dachu wieżowca a zamierzałem skorzystać z zewnętrznej profesjonalnej firmy, ponieważ taki był warunek postawiony przez administrację budynku, niestety ale firmy które miały się tym zająć okazywały się nierzetelne i po za zaliczką i inspekcją dachu nic więcej się nie wydarzyło, a kontakt w sprawie dokończenia to była zwykła spychoteka lub nieodbieranie telefonu. Spółdzielnia widząc sytuację ustąpiła i zezwoliła mi na samodzielny montaż. 

 

To jest moja autorska interpretacja (oryginału) tłumaczenia instrukcji montażu rotora YAESU G-1000DXC na wieży kratownicowej, uzupełnioną dodatkowymi komentarzami i wskazówkami, kopiowanie całości materiału lub choćby jego części, na użytek komercyjny lub w celu publikowania we własnych materiałach czy witrynach internetowych, wyłącznie za zgodą autora tłumaczenia. Zgodnie z art.115 §3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: kopiowanie tego opisu w całości, bądź jego fragmentów w celach osiągnięcia korzyści, jest niedozwolone i podlega karze.

 

Wszelkie uwagi krytyczne mile widziane.

Tomasz SP5MXF