Ustawa o zapobieganiu dewastacji środowiska oraz utylizacji odpadów (ustawa śmieciowa).

Ustawa o zapobieganiu dewastacji środowiska oraz utylizacji odpadów (ustawa śmieciowa).

W koszt każdego produktu powinna zostać doliczona opłata utylizacyjna zarówno opakowania jak i samego produktu.

Klient po dokonaniu zakupu już nie musiałby interesować się opakowaniem produktu oraz utylizacją samego produktu, ponieważ za wszystko zapłaciłby z góry, czyli za produkt wraz z jego utylizacją, włącznie z utylizacją opakowania.

Na produkcie powinien być widoczny koszt  utylizacji produktu oraz opakowania, rozdzielony na konkretne składniki tak żeby było pełna przejrzystość kosztów utylizacyjnych produktu oraz opakowania.

Odpady powinny stać się „towarem” mającym konkretną wartość utylizacyjną, dzięki czemu problem zaśmiecenia środowiska przestał by istnieć. Znajdujemy na ulicy papierek, podnosimy i oddajemy do utylizacji a w zamian otrzymujemy pieniądze, każdy by chętnie zbierał śmieci dla pozyskania pieniędzy.

Można stworzyć system że śmieci wcale nie muszą być tanie i dzięki temu każdemu by zależało na pozyskiwaniu śmieci dla sprzedania ich w punktach utylizacji.

Można wprowadzić program edukacyjny dla najmłodszych który uświadamiał by że pozyskiwanie śmieci ze środowiska jest opłacalne finansowo i ma sens. Każdy zbieracz śmieci stałby się niejako przedsiębiorcą zarabiającym na usuwaniu śmieci ze środowiska.