Cywilizacja niewolników

Żyjemy w okresie, który nazywam cywilizacją niewolników. Za komuny buntowaliśmy się, że każą nam zjeść kiełbasę i do roboty, budować socjalizm. Ale teraz jest to samo, tylko przebrane, kolorowe. Ktoś siedzi w lepszym samochodzie, ale jest takim samym zakładnikiem. Tylko tamten system dotykał nas i ranił, a ten jest bardziej niebezpieczny, bo jest gładki i śliczny.

Krytycznie o współczesności wypowiedział się Wojciech Pszoniak.