Jak prawidłowo wyznaczyć wartość Sight Height

Sight Height jest to wysokość celownika nad lufą a precyzyjniej wysokość linii wzroku nad osią lufy

 

Wysokość celownika nad osią lufy jest wartością wymaganą przez kalkulatory balistyczne w celu obliczenia trajektorii lotu pocisku oraz punktu trafienia zwanego POI, dla konkretnego karabinu / zestawu.

Różni strzelcy używają rozmaitych metod w celu wyznaczenia wartości (SH), potrzebnej do wyznaczenia trajektorii lotu pocisku za pomocą kalkulatora balistycznego. Najprostszym, podstawowym sposobem jest pomiar odległości od środka lufy, a więc od osi lufy do środka celownika optycznego. Pomimo, że jest to nieprawidłowy sposób, lecz jest dość łatwy oraz szybkim sposóbem na uzyskanie wartości Scope Height. Kiedyś wartość Scope Height oznaczała wysokość zamontowania geometrycznego środka tubusu celownika optycznego nad geometrycznym środkiem lufy karabinu, czyli osią lufy. Nazwa Scope Height jest historyczną zaszłością powoli odchodzącą do lamusa. Została wyparta przez zdecydowanie dokładniejszą, używaną obecnie Sight Height.

Scope Height został zastąpiony przez Sight Height, zmianę nomenklatury wymusił potęp techniczny

Sight Height oznacza odstęp linii wzroku od osi lufy, zmieniona nazwa już sama w sobie, dokładniej precyzuje swoją rolę. Obecnie używany termin Sight Height precyzyjnie wyznacza odstęp linii wzroku, przebiegającej przez tubus celownika optycznego od osi lufy karabinu. Ta zmiana była konieczna, ponieważ geometryczny środek tubusu celownika optycznego bardzo rzadko pokrywa się z linią celowania. Linia wzroku, czyli celowania, bardzo rzadko przebiega przez geometryczny środek tubusu lunety, zazwyczaj podąża za środkiem krzyża, choć nie zawsze. Takim przykładem odstępstwa od tej reguły jest np. strzelanie z różnych punktów na siatce celowniczej, a nie ze środka krzyża.

Jakby nie celować, to jednak przebieg linii celowania bardzo rzadko będzie miał okazję pokryć się z geometrycznym środkiem tubusu celownika. Z tego powodu należy wyznaczyć (położenie) przebieg linii celowania wewnątrz celownika optycznego, lecz nie geometrycznego środka celownika. Następnie należy wyznaczyć odległość pomiędzy linią celowania a osi lufy, właśnie ta odległość będzie właściwą wartością Sight Height.

 

Najlepiej zrozumieć problem oglądając graficznie przedstawione przecinanie się osi optycznej z linią trajektorii lotu pocisku

W tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=QGUzQX2UcqM widać rysunek z wyrysowanymi liniami strzału jak i linią celowania. Więc jeżeli mamy wyznaczać Sight Height na końcu lufy, to co się wydarzy jeżeli zdecydowanie skrócimy lufę ?

A co się stanie, jeżeli utniemy lufę tuż przy końcu osady karabinka ? Pozycja osi lufy, a co za tym kierunek wystrzału nie zmieni się, natomiast wartość Sight Height teoretycznie ulegnie radykalnej zmianie. Trajektoria lotu pocisku po tym radykalnym skróceniu lufy zasadniczo nie ulegnie zmianie, a według nowo powstałej wartości Sight Height powinna być zupełnie inna. Czyżby ten eksperyment wskazywał, że pomiar Sight Height na końcu lufy jest z założenia błędny ? Ten eksperyment daje wiele do myślenia. Pomimo zwiększenia odległości pomiędzy linią wzroku a osią lufy, jednocześnie wzrosła odległość pomiędzy skróconym „nowym końcem” tej lufy a celem !!!  Czyli wzrósł Sight Height, lecz równocześnie koniec lufy „oddalił się” od celu o cały skrócony odcinek !

 

To gdzie i jak mierzyć Sight Height ?

Oś lufy nie zmienia swojego położenia, ponieważ jest zamocowana na stałe w jednym i tym samym miejscu osady karabinu. Ponieważ siatka celownicza ma możliwość przemieszczania się wewnątrz tubusu celownika, to linia wzroku przemieszcza się wraz z przestawianiem siatki celowniczej. Innymi słowy linia wzroku (celowania) podąża za środkiem (krzyża) siatki celowniczej. Linia celowania jest przestawialna względem osi lufy (przy pomocy regulacji pionowej celownika), umożliwia to naprowadzenie krzyża na punkt trafienia POI. Jak więc wykazałem, Sight Height nie jest stały, ponieważ linia celowania nie jest stałą wartością, lecz przestawialną regulatorami celownika. Jak ogólnie wiadomo, kalkulatory balistyczne wymagają od nas wpisania aktualnej wartości Sight Height, więc jak sobie z tym poradzić ?

 

Jeśli wartość Sight Height nie jest stała, lecz w pewnych niewielkich granicach przestawialna, to jak ją wyznaczyć ?

Można oczywiście poradzić sobie z tym problemem, czyli wyznaczyć Sight Height tylko dla konkretnego ustawienia siatki celowniczej. Czyli Sight Height może być WARUNKOWO stały, w przypadku wyzerowania lunety na wcześniej wybranym dystansie, np. na 100 m. Dla tak ustalonego reżimu ustawienia siatki celowniczej, należy wyznaczyć wartość Sight Height która w tylko takich warunkach, będzie zawsze stała. Tylko przy wybranym indywidualnie ustawieniu, Sight Height będzie miało stałą i niezmienną wartość, którą wyznaczymy i której będziemy się trzymali. Jeżeli już raz wyznaczymy wartość Sight Height dla ściśle określonej odległości wyzerowania krzyża, to on już się nie zmieni. Wartość Sight Height dla tego i tylko tego ustawienia wysokości siatki celowniczej, zawsze będzie taka sama.

 

Niezależnie od tego, do jakiego dystansu mamy obecnie ustawioną siatkę celowniczą, Sight Height musimy wyznaczyć bardzo dokładnie

Należy wyznaczyć precyzyjnie wartość Sight Height, ponieważ łącznie ze współczynnikiem balistycznym (BC) mają decydujący wpływ na odwzorowanie trajektorii lotu pocisku. Gdy już będziemy pewni prawidłowej wartości Sight Height, bez większego problemu kalkulatorem balistycznym możemy samodzielnie wyznaczać współczynniki balistyczne pocisków. Producenci pocisków wprawdzie podają w katalogach oraz na opakowaniach wartości BC, lecz rzadko kiedy jest ona zgodna z rzeczywistą wartością. Najlepszym a zarazem niezawodnym sposobem, jest samodzielne wyznaczenie wartości współczynnika balistycznego BC przy pomocy kalkulatora balistycznego. Ponieważ współczynnik balistyczny pocisku BC oraz wartość Sight Height, wpływają na wynik obliczenia trajektorii lotu pocisku, to pojawiają się dwie wartości, które wpływają na wynik obliczeń. Ważne jest więc, żeby przynajmniej jedna z tych wartości była stała oraz pewna, umożliwiając wyznaczenie drugiej wartości, kalkulatorem balistycznym.

 

Można przeprowadzić eksperyment w celu całkowitego wyeliminowania wpływu BC na POI aby łatwiej wyznaczyć waerość Sight Height

Dzięki temu eksperymentowi można całkowicie wyeliminować wpływ współczynnika balistycznego (BC) na POI w celu precyzyjnego wyznaczenia wartości Sight Height. W takim przypadku, kalkulator balistyczny umożliwi precyzyjne wyznaczenie wartości Sight Height, która to wartość zostanie już nam na stałe.

Wartość Sight Height warunkowo nie ulega zmianom, więc raz precyzyjnie wyznaczona zostaje już na stałe przypisana do zestawu (broń – celownik). Wartość Sight Height tak precyzyjnie wyznaczoną, należy na stałe wpisać do kalkulatora balistycznego. Ta niezmienność wartości Sight Height jest prawdziwa włącznie w przypadku stałego i niezmiennego ustawienia linii wzroku względem osi lufy. Można to osiągnąć w przypadku celownika optycznego w którym raz ustawionego krzyża już nie przestawiamy. Strzelając do celu znajdującego się w stałej odległości od strzelca, nie ma potrzeby przestawiania krzyża, a zatem przemieszczania linii wzroku względem osi lufy.

W tym eksperymencie pomijam wpływ wiatru i prądów powietrznych oraz efektu Coriolisa, eksperyment można przeprowadzić w wysokiej hali lub wycofanym z eksploatacji kominie. Zadaniem tego eksperymentu jest całkowite wyeliminowanie wpływu współczynnika balistycznego (BC) na POI, celem nieskomplikowanego oraz bardzo precyzyjnego wyznaczenia waerości Sight Height.

 

Są tylko dwa przypadki, w których współczynnik balistyczny (BC) nie ma żadnego wpływu na krzywą trajektorii lotu pocisku

W przypadku strzelania pionowo w dół np. do głębokiej studni czy też szybu, oraz strzelając pionowo w górę. Tylko w tych dwóch przypadkach współczynnik balistyczny pocisku (BC) nie zmienia krzywej trajektorii lotu pocisku, która staje się linią prostą.

Strzelanie pod kątem 90 stopni do płaszczyzny powierzchni ziemi, umożliwia całkowite wyeliminowanie wpływu współczynnika balistycznego (BC) na kształt trajektorii lotu pocisku. W takim wypadku wpływ współczynnika balistycznego (BC), będzie powodował wyłącznie zmianę maksymalnej wysokość wzniosu pocisku. Czym większa wartość współczynnika balistycznego (BC), tym pocisk osiągnie większą wysokość maksymalną przed powrotem, dokładnie tym samym torem w dół. Przy idealnie precyzyjnym ustawieniu lufy pionowo w górę oraz braku wpływu czynników zaburzających, pocisk spadając w dół powinien trafić ponownie do lufy karabinu. Oczywiście to tylko teoria, która nie jest możliwa do odtworzenia, która na dodatek nie uwzględnia efektu Coriolisa. 

Zadanie to jest technicznie trudne, oraz niezbyt bezpieczne, lecz wykonalne. Podczas eksperymentu lufę karabinu ustawiamy idealnie pionowo, czyli pod kątem 90 stopni do płaszczyzny ziemi. Takie ustawienie spowoduje, że pocisk będzie zawsze poruszał się pionowo w górę, do momentu zatrzyma się, a następnie spadnie w dół. Niezależnie od wartości współczynnika balistycznego (BC) kierunek toru lotu pocisku nie ulegnie ŻADNEJ zmianie, i to niezależnie od odległości pomiaru.

Pewnym ułatwieniem obserwacji POI, byłoby umieszczenie tarczy z kulochwytem na dachu hali, lub tuż pod wierzchołkiem komina. Podczas eksperymentu z oddawaniem strzału pionowo w górę wewnątrz komina, należy zaślepić komin w celu wyeliminowania kominowych prądów powietrznych.

Wydaje mi się, że całe zamieszanie wynikło z tego, że twórcy kalkulatorów balistycznych wymagają tej wartości, jako odległości zamiast kąta. Gdyby wartość Sight Height wprowadzać w stopniach określających kąt pomiędzy osią lufy a linią wzroku, problem zostałby wyeliminowany. Przeciętnemu użytkownikowi zdecydowanie łatwiej zmierzyć odległość, niż dokładnie zmierzyć kąt pomiędzy osią lufy a linią wzroku. Inna sprawa, że nie ma tak dokładnych kątomierzy.

 

Która metoda jest prawidłowa ?

Żeby wykazać jak istotny będzie wpływ długości lufy na wartość Sight Height, proponuje wykonać eksperyment:

Zamocujmy sztywno w imadle karabin z BARDZO DŁUGĄ lufą, tak żeby karabin nie miał najmniejszej możliwości drgnięcia. Oddając strzał zmierzmy wartość Sight Height, następnie obcinamy, czyli skracamy lufę o 1 metr i oddajemy drugi strzał.

Kierunek strzału oraz krzywa balistyczna nie ulegną zmianie (pod warunkiem zachowania identycznej prędkości wylotowej pocisku). Ponieważ zarówno oś lufy jak i linia celowania są tam gdzie były do tej pory, więc nie uległy przesunięciu. Jak wykazałem nic się nie zmieniło, poza odległością pomiędzy linią celowania a linią osi lufy, która po operacji skrócenia lufy uległa zwiększeniu, lecz jednocześnie zwiększyła się odległość pomiędzy końcem skróconej lufy a celem o wartość długości odciętego odcinka lufy.

Jeżeli wpiszemy do kalkulatora balistycznego nowe dane, czyli zmienioną odległość pomiędzy linią celowania a osi lufy, oraz nową wartość odległości do celu, która wzrosła dokładnie tyle, o ile została skrócona lufa, to wykres trajektorii lotu pocisku nie ulegnie żadnej zmianie. A więc trajektoria krzywej balistycznej lotu pocisku, pozostanie bez żadnych zmian. A i w okienku wartości Sight Height nie nastąpi żadna zmiana.

Kalkulator balistyczny na podstawie nowej odległości pomiędzy linią celowania a osi lufy zmienionej po obcięciu lufy, wyznaczy nam identyczną  trajektorię lotu pocisku. Jak można się domyślić, przy zachowaniu tej samej prędkości wylotowej oraz masie pocisku, trajektoria lotu nie ulegnie żadnej zmianie, ponieważ jednocześnie wzrosła odległość pomiędzy końcem skróconej lufy a celem o wartość jaka została odcięta.

Nie należy wykonywać tego eksperymentu fizycznie, wystarczy narysować na kartce papieru, lub skorzystać z rysunku poniżej, dzięki temu oszczędzimy lufę 😉

 

A może wartości Sight Height nie da się zmierzyć, lecz należy ją wyznaczyć ?

Prawdopodobnie nie da się zmierzyć, nawet jeżeli krzyż będzie na stałe ustawiony np. na 100 metrów jak wcześniej założyłem. Nie jest problemem wyznaczyć punkt pomiarowy na geometrycznej osi przewodu lufy, bez najmniejszego problemu można to zrobić. Czyli jeden w 100% pewny punkt pomiarowy już jest, ale jak wyznaczyć aktualne położenie środka siatki celowniczej zamontowanej wewnątrz lunety ?

Gdyby lunetę można było rozdzielać na pół, monitorują jej przekrój wewnętrzny, to nie byłoby problemu z wyznaczeniem położenia krzyża. Niestety, bez rozprucia lunety nie da się tego zrobić, a rozpruta luneta ukazująca przekrój wewnętrzny nie nadaje się do użytku. Co więcej, środek siatki celowniczej przemieszcza się w górę bądź w dół, nadążając za regulacją pionową (krzyża) siatki celowniczej !!! Więc jak można zmierzyć wartość, która z natury nie będzie stała w lunecie posiadającej regulację wysokości siatki celowniczej ?

 

Jeżeli nie da się zmierzyć to należy wyznaczyć przy pomocy istniejących narzędzi np. kalkulatora balistycznego

Więc jak w takim przypadku można sobie poradzić z tym problemem?  Wartość Sight Height można wyznaczyć używając kalkulatora balistycznego, podstawiając zbadaną trajektorię lotu. Należy tak modyfikować podstawiane wartości Sight Height i (BC) w okienkach kalkulatora, aby nasza rzeczywista trajektoria pokryła się z tą wyliczaną trajektorią przy pomocy kalkulatora balistycznego. Dzięki użyciu kalkulatora balistycznego otrzymamy obydwie wartości, (BC) oraz Sight Height (dla 100 metrów czy innego wybranego przez nas zakresu).

 

Szukałem i znalazłem

Znalazłem w internecie opis Svena https://airgunaccuracy.wordpress.com/chairgun-and-scope-height/ jak prawidłowo zmierzyć Sight Height. Początkowo bardzo zapaliłem się do tego pomysłu, lecz gdy przeprowadziłem analizę logiczną to pomyślałem, że ten sposób również nie jest prawidłowy, ponieważ zmiana długości lufy miałaby istotny wpływ na odległość linii wzroku od osi lufy. Więc uważałem że według tego schemat ulegnie wartość Sight Height. Jak wiadomo, jeżeli zmieni się wartość Sight Height, to zarazem ulegnie zmianie cała trajektoria lotu pocisku. Przede wszystkim ulegnie zmianie wielkość opadu pocisku, a co za tym POI.

Pomimo, że rzeczywista wartość Sight Height nie ulegnie zmianie, to skrócenie lufy zdecydowanie zwiększy odległość pomiędzy linią celowania a osi lufy. Jednak trzeba mieć na uwadze, że równocześnie wydłuży się droga pomiędzy końcem lufy a punktem wyzerowania, czyli przecięcia pomiędzy linią wzroku a linią osi lufy. Krzywa balistyczna lotu pocisku, jak również POI nie ulegną żadnej zmianie, a także wcześniej wpisana wartość Sight Height w okienko kalkulatora balistycznego.

 

 

 

w którym miejscu Sight Height
Sight Height

Więc jednak Sven ma rację, chociaż nie do końca.

Metoda którą opisał Sven jest prawidłowa, jednak Sven już nie raczył opisać powodu pomiaru na końcu lufy, zamiast od osi tubusu celownika optycznego do osi lufy. Napisał i wyrysował, jak jest dobrze a jak jest źle, lecz nie wytłumaczył powodu takiego stanu rzeczy.  Rysunek wskazuje prawidłowe rozumowanie przy wykonywaniu pomiaru Sight Height, jednak jest ono prawidłowe tylko dla jednego ściśle określonego przypadku. Czyli gdy pomiar odległości do najbliższego przecięcia linii wzroku z linią osi lufy (punktem wyzerowania celownika) zmierzymy od wylotu lufy.

Trzeba zauważyć, że tam powstaje trójkąt o dwóch przyprostokątnych i jednej przeciwprostokątnej, będącej linią wzroku. Jedna przyprostokątna to wartość odstępu linii wzroku od osi lufy, czyli nasz Sight Height. Druga przyprostokątna to odległość pomiędzy pierwszą przyprostokątną a punktem wyzerowania celownika optycznego, natomiast przeciwprostokątna – to nasza linia wzroku. Jednym z wierzchołków tego trójkąta jest punkt wyzerowania celownika optycznego, czyli gdzieś około 15 do 100 metrów od celownika. Drugi wierzchołek to środek wylotu lufy w jej osi, pod celownikiem optycznym. Natomiast trzeci wierzchołek jest nad drugim, wewnątrz tubusu celownika, dokładnie w punkcie linii wzroku.

 

W tym miejscu mierzymy odstęp linii wzroku od osi lufy a kalkulator balistyczny sam nam wyznaczy prawidłową wartość Sight Height

 

Można a nawet należy mierzyć odległość pomiędzy linią wzroku a osią lufy na końcu lufy, lecz tylko pod jednym warunkiem. Warunkiem prawidłowości wyznaczenia (tym sposobem) wartości Sight Height, jest równoczesna konieczność wyznaczenia odległości od miejsca tego pomiaru, do miejsca przecięcia linii wzroku z osią lufy. Odległość przecięcia linii wzroku z linią osi przewodu lufy, jest najbliższym punktem wyzerowania celownika. Dość często celowniki bywają wyzerowane na dystansie 100m, choć jak wiadomo jest to uzależnione od aktualnej sytuacji i preferencji strzelca. Należy pamiętać, że rzadko jest tak, iż jest tylko jeden punkt wyzerowania, przeważnie są tzw. dwa „zera” a nie jedno. W takim wypadku, nas interesuje wyłącznie odległość do tego „zera”, które jest najbliżej celownika.

Jak wiemy, ta odległość jest wprowadzana do kalkulatora balistycznego! Zarówno przecięcie się obydwu linii, jak również (w przypadku tzw. pojedynczego „zera”) jedynie zetknięcie się tych linii, w tym przypadku są sobie równoważne. Dzięki temu kalkulator balistyczny jest w stanie wyliczyć rzeczywistą wartość Sight Height przy pomocy Twierdzenia Pitagorasa. Jest to zdecydowanie najlepszy sposób, ponieważ kalkulator balistyczny ma na bieżąco wprowadzane aktualne położenie punktu wyzerowania celownika. Skoro położenie linii wzroku na bieżąco podążą za zmianą położenia siatki celowniczej, więc proporcjonalnie ulegnie zmianie odległość do punktu wyzerowania celownika. Po zmianie wyzerowania na inną odległość, linia wzroku również ulegnie przemieszczeniu.

To powoduje, że kalkulator balistyczny zawsze na bieżąco nadąża za przemieszczającą się optyczną linią wzroku względem nieruchomej osi przewodu lufy. To rozumowanie jasno wskazuje, że wartość Sight Height nie jest żadnym stałym parametrem, lecz zmierzonym, aktualnym rozmiarem jednego z trzech boków trójkąta. Drugi bok trójkąta, to odległość od końca lufy do punktu zetknięcia lub przecięcia linii wzroku z linią osi lufy, czyli do najbliższego punktu wyzerowania celownika. Nie trudno się domyślić, że mając wymiary dwóch boków trójkąta, można obliczyć wymiar trzeciego boku a zarazem całego trójkąta. Dzięki Twierdzeniu Pitagorasa możemy wyliczyć wszystkie parametry tego trójkąta, łącznie ze wszystkimi kątami. Na podstawie tych wyliczeń kalkulator balistyczny jest w stanie precyzyjnie wyznaczyć aktualny odstęp optycznej linii wzroku od osi lufy.

Dzięki takiemu podejściu do problemu pomiaru odległości pomiędzy linią wzroku a osią lufy, można wykonywać go na końcu lufy lub dalej, jeden metr czy też kilka metrów za lufą, jest to bez żadnego znaczenia. Jenak należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że pomiar odległości do punktu najbliższego wyzerowania celownika optycznego, musi odbywać się od miejsca pomiaru odstępu pomiędzy linią wzroku a linią osi lufy. Czyli za początek naszego pomiaru, uznajemy miejsce pomiaru odstępu pomiędzy liniami osi wzroku a osią lufy, natomiast końcem jest punkt wyzerowania celownika optycznego. Ten sposób pozwala na poznanie precyzyjnej wartości Sight Height, dla jednego ustalonego położenia, wieży regulacji pionowej siatki celowniczej.

 

Sight Height jest prawidłowy dla wcześniej określonej odległości od przyjętego punktu pomiarowego do punktu wyzerowania celownika.

Jak już wykazałem, ta odległość ma kluczowe znaczenie dla kalkulatora balistycznego, precyzyjnie wyliczającego przebieg linii wzroku na podstawie Twierdzenia Pitagorasa. Ten sposób obliczania położenia przebiegu linii wzroku nad osią lufy, uniezależnia otrzymany wynik od długości lufy. Dzięki temu dowolnie zmieniając długość lufy, skracając lub wydłużając np. przez dokręcenie tłumika, nic się nie zmienia. Pomimo zmieniającej się odległości linii wzroku od wylotu lufy, kalkulator balistyczny prawidłowo wyznaczy aktualne położenie linii wzroku. Warunkiem jest aby kalkulator balistyczny obliczający Sight Height na podstawie kąta wyliczonego z powstałego trójkąta prostokątnego, miał wpisaną dokładną odległość od końca lufy do najbliższego punktu wyzerowania celownika. Tym końcem lufy może być również tłumik, w niczym to nie przeszkadza. Dokręcenie tłumika spowoduje zmniejszenie zarówno odległości pomiędzy linią osi wzroku oraz linią osi lufy, jak i skrócenie odległości pomiędzy końcem tłumika a celem, ponieważ ta zmiana jest proporcjonalna, więc trajektoria pocisku nie ulegnie ŻADNEJ zmianie.

Wiadomym jest, że suma wszystkich kątów wewnątrz trójkąta to 180 stopni, wiadomo też, że jeden z kątów ma 90°. Z tego wynika, że suma pozostałych dwóch kątów w trójkącie prostokątnym to również 90°. Kalkulator balistyczny musi wyliczyć kąt pomiędzy linią wzroku a osią lufy znajdujący się w miejscu wyzerowania celownika optycznego. Taki sposób wyznaczania Sight Height, eliminuje problem wpływu wykorzystania skośnego montażu do celownika, oraz zmian długości lufy na wyliczaną trajektorię lotu pocisku a tym samym na POI. Dzięki takiemu podejściu do wyznaczenia Sight Height, właściwie nie ma żadnego znaczenia miejsce w którym dokonujemy pomiaru, lecz tylko pod jednym warunkiem, że podstawimy odległość pomiędzy tym punktem a punktem wyzerowania celownika.   

Dzięki wykorzystaniu wzoru matematycznego, nie ma znaczenia czy celownik optyczny zostanie osadzony na montażu równoległym do osi lufy, czy na skośnym. Zastosowanie skośnego montażu umożliwia wyzerowanie celownika optycznego przy strzelaniu na dalekich dystansach, jednocześnie zmieniając kąt pomiędzy linią celowania, będącą przeciwprostokątną. Nie ma to jednak żadnego wpływu na obliczenia kalkulatora balistycznego. Pomimo, że zmienił się kąt przeciwprostokątnej do przyprostokątnej, to jednocześnie zmieniła się odległość do przecięcia linii wzroki z linią osi lufy.

 

Takie podejście do tematu bardzo uprościło sprawę używania skośnych montaży celowników optycznych oraz wyznaczania lokalizacji punktu pomiarowego początku odległości

Nie ma też znaczenia, czy po zamontowaniu tłumika będziemy mierzyli odległość od jego wylotu czy od wylotu lufy. Istotne jest żeby podać odległość od tego właśnie miejsca do punktu pierwszego przecięcia linii wzroku ze środkiem osi lufy. Wiadomo, że wygodnie jest mierzyć odległości od jakiegoś stałego, wybranego wcześniej punktu, więc należy sobie taki punkt wybrać. Jeden strzelec może wybrać koniec lufy, inny wylot tłumika a jeszcze inny, punkt w którym znajduje się siatka celownicza. Nie ma to żadnego znaczenia dla kalkulatora balistycznego, istotne jest aby wszystkie pomiary odbywały się od tego indywidualnie obranego punktu, zwłaszcza odległość do punktu wyzerowania celownika.

Niezależnie jaki punkt zostanie obrany to równocześnie zmieni się odległość do punktu wyzerowania celownika a więc zmieni się długość jednej przyprostokątnej. Dzięki wzorowi opartemu na twierdzeniu Pitagorasa, kalkulator ponownie bezbłędnie przeliczy aktualne parametry, wskazując niezmienioną trajektorię lotu pocisku. Wykorzystanie w kalkulatorach balistycznych do obliczeń trajektorii lotu pocisków, wzorów opartych na twierdzeniu Pitagorasa, eliminuje ograniczenia zmian długości, odległości oraz kątów.

To jest tak proste, że aż genialne w swojej prostocie. Zastosowanie skośnego montażu nie powoduje żadnych problemów, zmiana lokalizacji punktu pomiaru odległości do celu, również nie powoduje problemu. Pod jednym jednak warunkiem, tym warunkiem jest wpisanie prawidłowej a zatem aktualnej odległości do punktu przecięcia linii wzroku z linią osi lufy.

Jako początkowy punkt pomiarowy wyznaczyłem miejsce zamocowania siatki celowniczej, a więc gdzieś w okolicy wież regulacyjnych celownika optycznego. Na własne potrzeby pomiarów odległości do celu, lub punktu wyzerowania celownika optycznego dokonuję, od wieży pionowej regulacji siatki celownika. Właśnie ten punkt przyjąłem jako początek linii wzroku oraz początek drogi pocisku do celu. Powodem wyboru właśnie tego punktu jest dopasowanie się do wyskalowania odległości przez producentów celowników optycznych. Dlaczego uważam że tak jest lepiej ? Tu jest to szerzej opisane:   http://sp5mxf.com/prawidlowa-lokalizacja-punktu-poczatkowego-pomiedzy-strzelcem-a-celem/

 

Prawidłowa lokalizacja punktu początkowego pomiędzy strzelcem a celem

Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem

sp5mxf@gmail.com