Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem

Lista aktywnych odnośników:

Słowniczek strzelca

Prawidłowy sposób zamocowania oraz wypoziomowania celownika optycznego

Prawidłowa kolejność regulacji celownika optycznego

Szybki i łatwy sposób wyzerowania celownika optycznego (przystrzelania)

Jak prawidłowo wyznaczyć wartość parametru Sight Height

Prawidłowa lokalizacja punktu początkowego pomiędzy strzelcem a celem

Współczynnik balistyczny (BC)

Jak współczynnik balistyczny (BC) wpływa na trajektorię lotu pocisku

Dokładne wyznaczenie uśrednionej prędkości wylotowej pocisku

Sunshader – przedłużenie przednie celownika optycznego

Flashkiller

Nasadka noktowizyjna PARD 007

Balistyka

Plastyczna Masa Balistyczna używana do badań balistyki terminalnej pocisków

Metoda precyzyjnego wyznaczenia parametru Sight Height

Lista moich artykułów związanych z balistyką