Słowniczek strzelca

Słowniczek strzelca

MRAD             Miliradian jest miarą kątową używaną w określaniu rozrzutu pocisków  – 1 mrad to 10 cm na 100 m,  0,1 mrad to 1 cm na 100m.

MOA                Minuta of angle – jedna minuta kontowa czyli 1/60 stopnia, 29 mm na 100 metrach.

POA                 Punkt na tarczy na końcu linii wzroku w który celujemy, a której jest to „punkt celowania”.

POI                  Punkt trafienia pocisku na końcu trajektorii lotu np. przestrzelina w tarczy.

BC                    Współczynnik balistyczny pocisku

Sight Height    Odstęp linii wzroku od osi lufy

CTC                 Rozrzut widoczny na tarczy, mierzony pomiędzy najbardziej oddalonymi trafieniami, mierzonymi pomiędzy środkami przestrzelin.

AO                   Regulacja paralaksy poprzez obrót obiektywu, czyli od przodu, zdecydowanie mało wygodna.

SF                    Regulacja paralaksy jedną z bocznych wież, przeważnie umieszczoną po lewej stronie celownika.

FFP                  Siatka celownicza w pierwszym planie (First Focal Plane)

SFP                  Siatka celownicza w drugim planie (Sekond Focal Plane)

 

Sunshader   Przedłużenie przednie nakręcane na obiektyw celownika optycznego, chroniące przed promieniami słońca oraz odblaskami, utrudnia wykrycie stanowiska. Najczęściej jednak chroniąca soczewkę obiektywu, przed przypadkowym dotknięciem paluchami.

 

Flashkiller     Taki plaster miodu, dokręcany z przodu lunety, spełnia identyczne zadanie co Sunshader, jest zdecydowanie krótszy oraz skuteczniejszy, kosztem pogorszenia jasności w nocnym celowaniu. Za dnia, wada ta, jest wręcz zaletą.

 

Palmrest       Podpórka pod karabinkiem umożliwiająca podparcie łokcia o biodro, czyli przedłuża karabinek od dołu, tak żeby nie trzymać łokcia w powietrzu a oprzeć o biodro, wykorzystywana głównie w HFT.

 

Depinger     Coś co umieszcza się wewnątrz kartusza karabinka PCP, żeby tak nie dzwonił, jest to tłumik rezonansu tej rury.

FT                Field Target – Jest to strzelecka dyscyplina sportowa, polegająca na polowaniu do martwych celów.

HFT             Hunter Field TargetJest to strzelecka dyscyplina sportowa, polegająca na polowaniu do martwych celów.

Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem

sp5mxf@gmail.com