Jak współczynnik balistyczny (BC) wpływa na trajektorię lotu pocisku

Współczynnik balistyczny pocisku (BC) jest zależny głównie od przyjętego profilu (kształtu) pocisku oraz powtarzalności parametrów wagowych i geometrycznych w trakcie procesu produkcyjnego

Na współczynnik balistyczny (BC) wpływa wiele czynników, zaczynając od kształtu, masy czy też producenta, a nawet aktualnej linii produkcyjnej. Współczynnik balistyczny pocisku (BC) w zależności od kształtu zastosowanych pocisków zawsze będzie ulegał zmianom.

 

Na pierwszych dwóch metrach trasy pocisku, współczynnik balistyczny BC praktycznie nie wpływa na trajektorię lotu pocisku

Trajektoria lotu pocisku na odcinku od wylotu lufy do drugiego metra jest niemal idealnie prosta, niezależnie od współczynnika balistycznego BC. Ta właściwość jest bardzo dużym ułatwieniem przy wyznaczaniu parametru Sight Height przy pomocy kalkulatora balistycznego. Ponieważ BC nie bierze udziału w kształtowaniu trajektorii na tym odcinku, natomiast już wysokość Sight Height wywiera bardzo silny wpływ. Jest to pewne ułatwienie, pomagające wyeliminować przynajmniej jeden czynnik wpływający na obliczenia trajektorii lotu pocisku.

Współczynnik balistyczny (BC) wywiera bardzo silny wpływ na odległą część trajektorii lotu pocisku, czym dalej tym ten wpływ jest większy. W początkowej części trajektorii lotu pocisku, współczynnik balistyczny (BC) nie ma praktycznie żadnego wpływu na trajektorię lotu pocisku. W miarę wytracania prędkości przez pocisk, wpływ współczynnika balistycznego (BC) będzie ulegał redukcji, co w pewnym stopniu zaprzecza poprzedniemu zdaniu. Ponieważ czym większy dystans, tym również nieustannie zmniejszająca się prędkość pocisku, redukująca wpływ (BC) na trajektorię lotu pocisku. Malejąca prędkość redukuje wpływ oporu powietrza na pocisk, a więc jednocześnie wpływ współczynnika balistycznego na trajektorię lotu pocisku.

 

Można przeprowadzić eksperyment w celu całkowitego wyeliminowania wpływu BC na POI

Strzelanie pod kątem 90 stopni do powierzchni ziemi umożliwia całkowite wyeliminowanie wpływu współczynnika balistycznego (BC) na kształt trajektorii lotu pocisku. Technicznie trudne, niezbyt bezpieczne, lecz wykonalne. Podczas eksperymentu lufę karabinu ustawiamy idealnie pionowo, czyli pod kątem 90 stopni do płaszczyzny ziemi. Takie ustawienie spowoduje, że pocisk będzie zawsze poruszał się pionowo w górę, do momentu zatrzyma się, następnie spadnie w dół. Niezależnie od wartości współczynnika balistycznego (BC) kierunek toru lotu pocisku nie ulegnie ŻADNEJ zmianie, i to niezależnie od odległości pomiaru. 

Są tylko dwa skrajne przypadki, w których współczynnik balistyczny (BC) nie ma żadnego wpływu na trajektorię toru lotu pocisku. W przypadku strzelania pionowo w dół np. do głębokiej studni czy też szybu, oraz strzelając pionowo w górę.

W tym eksperymencie pomijam wpływ wiatru i prądów powietrznych, eksperyment można przeprowadzić w wysokiej hali lub wycofanym z eksploatacji kominie. Celem tego eksperymentu jest całkowite wyeliminowanie wpływu współczynnika balistycznego (BC) na POI.

Pewnym ułatwieniem obserwacji POI, byłoby umieszczenie tarczy z kulochwytem na dachu hali, lub tuż pod wierzchołkiem komina. Podczas eksperymentu z oddawaniem strzału pionowo w górę wewnątrz komina, należy zaślepić komin w celu wyeliminowania kominowych prądów powietrznych.

Dzięki temu eksperymentowi można całkowicie wyeliminować wpływ współczynnika balistycznego (BC) na POI w celu precyzyjnego wyznaczenia parametru Sight Height. Kalkulator balistyczny w takim przypadku umożliwi precyzyjne wyznaczenie parametru Sight Height który to parametr zostanie już nam na stałe. Parametr Sight Height nie ulega zmianom, więc raz precyzyjnie wyznaczony zostaje już na stałe przypisany do zespołu broń – celownik. Wartość tak precyzyjnie wyznaczonego parametru Sight Height, należy na stałe wpisać do kalkulatora balistycznego.

 

Przy pomocy kalkulatora balistycznego lub wzoru matematycznego, można samodzielnie wyznaczyć współczynnik balistyczny pocisku (BC)

Mając tak precyzyjnie wyznaczoną wartość parametru Sight Height, można wyznaczyć wartość BC danego pocisku na podstawie zbadania poziomej trajektorii lotu pocisku. Oczywistym jest, że tym razem należy strzelać poziomo, czyli równolegle do powierzchni gruntu. Do wyznaczenia trajektorii lotu pocisku oraz najbardziej interesującego nas POI, możemy użyć dowolnego kalkulatora balistycznego. Jednak żeby prawidłowo wyznaczyć POI najpierw należy wyznaczyć precyzyjnie Sight Height, a z tym jak wiadomo nie jest łatwo.

Do kalkulatora balistycznego należy wpisać:

  1. Wyznaczony wcześniej parametr Sight Height
  2. Punkt wyzerowania celownika
  3. Zmierzoną aktualnie prędkość wylotową pocisku
  4. Masę pocisku
  5. Odległość do celu
  6. Zmierzony na tarczy POI

Wynikiem będzie początkowa energia kinetyczna pocisku, oraz współczynnik balistyczny BC.

Zazwyczaj do kalkulatora balistycznego wpisujemy to samo, lecz zamiast POI wyznaczony wcześniej BC, natomiast POI jest tym co nas interesuje. Znając dokładny Sight Height oraz BC, jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć trajektorię lotu pocisku oraz POI przy pomocy kalkulatora balistycznego. Oczywiście dla każdej interesującej nas odległości do potencjalnego celu. Dzięki temu mając w ręku kalkulator balistyczny, bez trudu obliczymy punkt trafienia pocisku na zmierzonej dalmierzem laserowym odległości do celu.

Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem