Balistyka

Balistyka, dziedzina nauki opisująca ruch pocisku w otaczającej przestrzeni, dzieląca się na trzy podstawowe działy:

Balistyka wewnętrzna, zajmująca się badaniem wpływu procesów zachodzących w trakcie strzału na pocisk przemieszczający się wewnątrz przewodu lufy i bezpośrednio za nią. Wiedza zawarta w tym dziale jest użyteczna głównie dla producentów luf broni strzeleckiej, producentów amunicji oraz rusznikarzy i kryminologów.

 

Balistyka zewnętrzna, opisująca trajektorię ruchu pocisków poza lufą, wyznaczająca podstawowe parametry ruchu pocisku na trasie pomiędzy lufą a celem. Wiedza zawarta w tym dziale, jest wykorzystywana przez artylerzystów, strzelców wyborowych oraz snajperów i strzelców sportowych. Ta dziedzina wiedzy, jest wykorzystywana głównie przy precyzyjnym strzelaniu na duże odległości, często przy wykorzystaniu kalkulatora balistycznego. Przy korzystaniu z broni o dużej energii kinetycznej wystrzeliwanych pocisków, dla dystansów do 200 metrów, ta wiedza niema praktycznego zastosowania. Myśliwi nie muszą interesować się tematem balistyki zewnętrznej, ich zadaniem jest trafić w killzonę, czyli cel o średnicy 10 cm.

 

Balistyka końcowa, obecnie częściej nazywana terminalną, która opisuje badania oddziaływań oraz skutków oddziałania pocisków na cel, lub wewnątrz celu. Wiedza zawarta w tym dziale balistyki jest pomocna gównie kryminologom, chirurgom medycznym, służbom specjalnym, producentom amunicji oraz myśliwym.

Lista moich artykułów związanych z balistyką

Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem

sp5mxf@gmail.com