Balistyka

Balistyka, dziedzina nauki opisująca ruch pocisku w otaczającej przestrzeni, dzieląca się na trzy podstawowe działy:

Balistykę wewnętrzną, zajmującą się badaniem wpływu procesów zachodzących w trakcie strzału na pocisk przemieszczający się wewnątrz przewodu lufy i bezpośrednio za nią. Wiedza zawarta w tym dziale jest użyteczna producentom luf broni strzeleckiej oraz amunicji.

 

Balistykę zewnętrzną, która opisuje trajektorię ruchu pocisków poza lufą, wyznaczając podstawowe parametry ruchu pocisku na trasie pomiędzy lufą a celem. Wiedza zawarta w tym dziale, jest wykorzystywana przez strzelców wyborowych oraz snajperów.

 

Balistykę końcową, która bada oddziaływanie oraz skutki działania pocisku na cel lub wewnątrz celu. Wiedza zawarta w tym dziale balistyki jest pomocna gównie kryminologom, chirurgom medycznym, służbom specjalnym, producentom amunicji oraz myśliwym.

Lista moich artykułów związanych ze strzelectwem

sp5mxf@gmail.com