Strach przed prawdą

„Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna…”