Tak po ludzku

„W naturze człowieka leży nienawiść do tych, którym się wyrządziło krzywdę”.

Tacyt