Więc mówić, czy nie mówić ?

Nie ten ptak gniazdo kala co je kala, lecz ten który mówić o tym nie pozwala.

Cyprian Kamil Norwid