Czy księżyc jest naturalnym satelitą ziemi, czy sztucznym tworem ?

Coś tu nie gra, zbyt dużo różnych wspaniałych zbiegów okoliczności, jakimś dziwnym trafem one się idealnie zgrywają ze sobą. Po prostu wspaniały świat, a jak wiadomo w życiu tak dobrze nie ma i zawsze jest pod górkę.

Kiedyś doszedłem do tego, że księżyc prawie na pewno jest sztucznym tworem, ponieważ jego środek ciężkości nie jest umieszczony symetrycznie wewnątrz, lecz jedna strona charakteryzuje się zdecydowanie większą masą. To jest ta strona którą oglądamy, a więc ta zwrócona w stronę ziemi. Według mojej teorii dowodem na to są libracje księżyca. Mogę się mylić ponieważ nie jestem do końca pewny momentów wychyleń a właściwie jak dla mnie to odchyleń, czy one na pewno idą za słońcem. Jeżeli jednak odchylenie występuje zawsze w kierunku naszej gwiazdy czyli słońca to znaczy, że środek ciężkości jest zwrócony w kierunku ziemi, lecz gdy słońce jest z boku ten środek odchyla się w jego kierunku. Ze względu na to, że słońce jest raz z jednego boku a raz z drugiego boku księżyca, to kierunek odchyleń powinien być różny, w zależności od wzajemnego ustawienia tych obiektów. Gdyby to była prawda, to gdy słońce będzie za księżycem np. w trakcie zaćmienia to nie powinno być wychylenia libracyjnego. Taka sama sytuacja będzie gdy słońce znajdzie się po przeciwnej stronie ziemi co księżyc, jeżeli będą ustawione w linii prostej to nie powinno być wychylenia libracyjnego. Natomiast jeżeli pozycja słońca nie miałaby żadnego wpływu na kierunek odchylenia libracyjnego księżyca, to moja teoria byłaby błędna.

Muszę pogadać z jakimś astronomem który ma wiedzę o wzajemnych pozycjach słońca i księżyca względem siebie, oraz o kierunku aktualnego odchylenia, czyli aktualnego kierunku libracji, to jest czy podąża ona w kierunku słońca.

Wstawić link do tego materiału w tej dyskusji: https://www.youtube.com/watch?v=BCLEQF-2mDA

oraz  https://www.youtube.com/watch?v=8yRh8POF1hc

Moja autorska wizja zwieńczona licznymi obserwacjami oraz analizami sytuacji politycznej na przestrzeni wieków.