Doświadczenie i wiedza czy wyobraźnia i kreatywność ?

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza odnosi się do tego co już zostało wymyślone, wyobraźnie podpowiada to co dopiero będzie.

Podobno Einstein to powiedział.