Ekspedycja

WSZYSTKICH polityków powinno się wyekspediować do odległej galaktyki, gdzie mogli by w spokoju, bez szkody dla nas, rozwiązywać istotne problemy, które sami stworzyli.