Stan beznadziejny

Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony, jak ktoś, kto błędnie wierzy że jest wolny.

Johann Wolfgang von Goethe